Kasulikud lingid

Eesti Vabariigi Notarite Koda Notaritasud ja riigilõiv Notarid (Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Viljandis) Vandetõlgid Linnaametid (Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Linnavaraamet) Kinnistusosakond (Tallinna Linnakohtu kinnistusosakond, Kinnistusraamat, Abieluvararegister, Pärimisregister) Seadused Korteriomandiseadus Korteriühistuseadus Mittetulundusühingute seadus Asjaõigusseadus Asjaõigusseaduse rakendamise seadus Võlaõigusseadus Isikuandmete kaitse seadus Küttegaasi ohutuse seadus Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus Ehitusseadus Maamaksuseadus Elamuseadus Energiamärgis Äriregister Krediidiinfo Maa-amet Eesti Statistikaamet …

Kasulikud lingid Read More »