Kuidas valida projekteerijat?

Hea arhitekt ei paku kliendile ainult soovitud projekti, vaid ka hoone projekteerimiseks vajalikku lisainformatsiooni, mõistlikke lahendusi ja koostööd usaldusväärsete partneritega.

„Uuseramule ehitusloa saamiseks piisab tavaliselt ehitusprojektist eelprojekti staadiumis. Ehitustöödeks on vajalik aga oluliselt suurem projekti detailsus ning teema põhjalikum käsitlus, muuhulgas ka kandekonstruktsioonide lahendus,“ räägib Kokk, lisades, et tihti tellitakse ja antakse ehitajale tööks ette põhiprojekti staadiumis ehitusprojekt, mille detailsus on kogenud ehitajale piisav. „Samas peaks klientidele siiski südamele panema, et kolmas, tööprojekti staadium, on ehitamiseks kõige olulisem, sest selles kajastatakse projekti väga detailselt ja ehitajal on selle abil lihtne ehitada. Suuremate ja keerukamate objektide korral peavad ehitusfirmad tööprojekti elementaarseks.“

Energiasäästule pannakse rõhku, nutika maja lahendustele veel mitte nii palju

Tehnosüsteemide esialgse valiku teeb klient tavaliselt lähtuvalt oma kogemusest või saadud soovituste alusel, samas kuulatakse ka arhitekti või inseneri ettepanekuid. Koostöö toimub projektijuhtimise põhimõttel, toimuvad kaasatud spetsialistide töökoosolekud tegevuse koordineerimiseks, samuti suheldakse pidevalt kliendiga.

„Eelkõige soovitakse praktilise ruumikasutusega ja energiasäästlikku maja. Üldjuhul on kliendid teadlikud ning panevad rõhku soojustusele ja efektiivsele küttele,“ tõdeb 2007. aastal loodud projekteerimisbüroo Aarius Projekti müügijuht. „Heaks väljakutseks arhitektidele on kindlasti ka uue põlvkonna nutikad majad. Perfektsete nutikate majade loomiseks peab koostöö erialaspetsialistide vahel muutuma veel tihedamaks.“

Kuigi tema hinnangu hetkel tellijate poolt suurt tungi nutikate lahenduste suunas näha pole, soovivad viimasel ajal mitmed tootjad läbi koostöö arhitektuuribüroodega vastavad lahendused klientidele kättesaadavamaks teha.

Soovitud lõpptulemus sünnib läbi põhjalike arutelude

„Üldlevinum takistus seoses projekteerumisega on see, et esialgsed soovid lähevad vastuollu normatiivaktidega. Samas pärast selgitusi on enamik kliente valmis muudatusteks,“ toob Kokk näite.

Kokkuvõtteks

  • Esmalt mõelge läbi oma võimalused ja vajadused ning otsige ideid büroode tüüpprojektide hulgast.
  • Uurige internetist erinevate büroode kohta ja saatke päringud mitmele võimalikule pakkujale. Jälgige, et kõik saadetud päringud sisaldaksid ühesugust informatsiooni, sest siis on need hiljem ka omavahel võrreldavad. On juhtunud olukordi, kus üks pakkumine on näiteks eelprojekti kohta ja teine põhiprojekti kohta, mille töömaht kokku on aga esimesest suurem.
  • Kindlasti tuleb tutvuda pakkujate referentside ja taustaga: kas neil on varasemast samalaadsete projektidega tegelemise kogemust ja kui kaua büroo on turul olnud? See annab täiendavat teavet pakkuja kogemuste ning ülesande teostuskindluse kohta.
Scroll to Top