Töö protsess

  1. Tellija soovidest ülevaate koostamine ja eelarve kooskõlastamine.
  2. Projekteerimslepingu sõlmimine.
  3. Projekti koostamine ja ehitusloa taotlemine.
  4. Ehituse eelarve koostamine.
  5. Ehituslepingu sõlmimine ja ehitamise alustamine.
Scroll to Top