Haljastus

PROJEKTEERIMINE:

Maastikuarhitektuursed projektid, parkide ja muude haljasalade projektid, spordi- ja mänguväljakute projektid, eraaedade kujundus, tervise- ja matkaradade projektid, hoovialade, tänavate, teede ja parklate projektid, jäätmete süvamahutite, jäätmemajade/prügimajade, auto varjualuste projektid,  dendroloogilised hinnangud, topo-geodeetilised alusplaanid.

1.Eramu haljastuse projekteermine:
1.1. Eskiislahendus/Eskiisplaan
Koostame haljastusala üldplaani, milles näitame ära funktsionaalse paiknemise (peenarde asukohad, tarbeaed, puhkeala, laste mänguala, veesilm, valgustid, kuur, kompostikast jne.).
1.2. Eskiislahendus/Eskiisplaan taimmaterjali mahtudega
Koostame haljastusala üldplaani, milles näitame ära funktsionaalse paiknemise (peenarde asukohad, tarbeaed, puhkeala, laste mänguala, veesilm, valgustid, kuur, kompostikast jne.). See sisaldab liigi – ja sordinimedega taimmaterjali täpset paiknemist haljasalal ja mahtu.
1.3. Projekt seletuskirjaga
Koostame üldplaani, milles näitame ära funktsionaalse paiknemise (peenarde asukohad, tarbeaed, puhkeala, laste mänguala, veesilm, valgustid, kuur, kompostikast jne.). Haljastusprojektile lisame liigi – ja sordinimedega taimmaterjali täpse paiknemise haljasalal ja mahud. Seletuskirjas toome välja detailse juhendi istutusala ettevalmistusest, taimmaaterjali istutusest ja hooldusest. Lisatakse juurde ka seletuskirja, kus anname ülevaate rajamistöödest. Samuti vormistame hooldusjuhised. Kokkuleppel saame koostada ka jooniseid väikevormide (kuur, pergola, veesilm, varisein, terrass) kohta.
1.4. Ehitusprojekt seletuskirjaga ja EHRi laadmisega
1.5. 3D visualiseerimine
Kasutame projekteerimisel Archicadi ja Artlantise 3D programme, mille abil saate kujundatavat aeda virtuaalses keskkonnas kolmemõõtmelisena näha.
2.Jäätmete süvamahutite projektid 
3.Jäätmemajade/prügimajade projektid 
4.Auto varjualuste projektid 
5.Mänguväljakute projektid

RAJAMINE, EHITAMINE, PAIGALDAMINE, HOOLDAMINE:

Istutamine:
• Puude, põõsaste, hekkide ja lillede istutamine
Muru rajamine:
• Muru rajamine
Parklate ja kõnniteede ehitamine:
• Parklate ja Kõnniteekivide, sillutiskivide, tänavakivide, äärekivide, betoonkivide paigaldamine
Jäätmete süvamahutite müük, paigaldus, hooldus:
• “BAGIO” jäätmete sügavmahutite müük, paigaldus, hooldus
Jäätmemajade/prügimajade müük ja paigaldus:
• “AARIUS” jäätmemajade/prügimajade tootmine, müük ja paigaldus
Auto varjualuste müük ja paigaldus:
• “AARIUS” auto varjualuste tootmine, müük ja paigaldus
Mänguväljakute müük ja paigaldus:
• “SATERNUS” mänguväljakute, aiamööbli, sporditarvete, õuelementide müük ja paigaldus
Multši müük ja paigaldus/multšimine:
• “AARIUS” multšitoodete müük

Konsultatsioon

Garantii
Teostatud töödele pakume 2-aastase garantii ja haljastustöödele saame garantii anda meiega sõlmitud hoolduslepingu olemasolul.

Scroll to Top