Haljastus

PROJEKTEERIMINE:

Maastikuarhitektuursed projektid, parkide ja muude haljasalade projektid, spordi- ja mänguväljakute projektid, eraaedade kujundus, tervise- ja matkaradade projektid, hoovialade, tänavate, teede ja parklate projektid, jäätmete süvamahutite, jäätmemajade/prügimajade, auto varjualuste projektid,  dendroloogilised hinnangud, topo-geodeetilised alusplaanid.

1.Eramu haljastuse projekteermine:

1.1. Eskiislahendus/Eskiisplaan

Koostame kolm haljastusala üldplaani, milles näitame ära funktsionaalse paiknemise (peenarde asukohad, tarbeaed, puhkeala, laste mänguala, veesilm, valgustid, kuur, kompostikast jne.).

1.2. Eskiislahendus/Eskiisplaan taimmaterjali mahtudega
Koostame haljastusala üldplaani, milles näitame ära funktsionaalse paiknemise (peenarde asukohad, tarbeaed, puhkeala, laste mänguala, veesilm, valgustid, kuur, kompostikast jne.). See sisaldab liigi – ja sordinimedega taimmaterjali täpset paiknemist haljasalal ja mahtu.

1.3. Projekt seletuskirjaga
Koostame kolm haljastusala üldplaani, milles näitame ära funktsionaalse paiknemise (peenarde asukohad, tarbeaed, puhkeala, laste mänguala, veesilm, valgustid, kuur, kompostikast jne.). Haljastusprojektile lisame liigi – ja sordinimedega taimmaterjali täpse paiknemise haljasalal ja mahud. Seletuskirjas toome välja detailse juhendi istutusala ettevalmistusest, taimmaaterjali istutusest ja hooldusest. Lisatakse juurde ka seletuskirja, kus anname ülevaate rajamistöödest. Samuti vormistame hooldusjuhised. Kokkuleppel saame koostada ka jooniseid väikevormide (kuur, pergola, veesilm, varisein, terrass) kohta.

1.4. Ehitusprojekt seletuskirjaga ja EHRi laadmisega

1.5. 3D visualiseerimine

Kasutame projekteerimisel Archicadi ja Artlantise 3D programme, mille abil saate kujundatavat aeda virtuaalses keskkonnas kolmemõõtmelisena näha.

2.Jäätmete süvamahutite projektid 

3.Jäätmemajade/prügimajade projektid 

4.Auto varjualuste projektid 

5.Mänguväljakute projektid 

 

RAJAMINE, EHITAMINE, PAIGALDAMINE:

Istutamine:

  • Puude, põõsaste, hekkide ja lillede istutamine

Muru rajamine:

  • Muru rajamine

Parklate ja kõnniteede ehitamine:

  • Parklate ja Kõnniteekivide, sillutiskivide, tänavakivide, äärekivide, betoonkivide paigaldamine

Jäätmete süvamahutite müük ja paigaldus:

  • “BAGIO” jäätmete sügavkogumismahutite müük ja paigaldus

Jäätmemajade/prügimajade müük ja paigaldus:

  • “AARIUS” jäätmemajade/prügimajade tootmine, müük ja paigaldus

Auto varjualuste müük ja paigaldus:

  • “AARIUS” auto varjualuste tootmine, müük ja paigaldus

Mänguväljakute müük ja paigaldus:

  • “SATERNUS” mänguväljakute, aiamööbli, sporditarvete, õuelementide müük ja paigaldus

Multši müük ja paigaldus/multšimine:

  • “AARIUS” multšitoodete müük

 

Konsultatsioon

 

Garantii

Teostatud töödele pakume 2-aastase garantii ja haljastustöödele saame garantii anda meiega sõlmitud hoolduslepingu olemasolul.

Scroll to Top