Kivitee ehitus

Olgu tegemist betoonkiviteega (unikivi, nunnakivi, kloostrikivi, murukivi jne) või siis looduskividega paekivi, põllukivi ehk munakivi või mingisuguse muu sillutikiviga, siis suuresti sõltub rajatava tee kvaliteet ja vastupidavus just aluspinnasest ja selle ettevalmistamisest.
Enne kivitee rajamist oleks mõistlik läbi mõelda, mis otstarbel teed kasutama hakatakse. Kas tegemist on (kõnniteega, sillutisega, mis peab kannatama ka sõiduautot) või peab rajatav kivitee kannatama ka suurema massiga autot näiteks prügiauto).
See on vajalik selleks, et kasutada tee aluskihtide ehitusel võimalikult õkonoomselt materjali.
Ehk ei ole mõistlik ehtitada ainult kõnniteeks kasutataval sillutisel sama tugevusega ja paksusega alust kui seda sõiduteel. Nii hoiate kokku materjali ja raha.
Kui kivitee otstarve on selge võib alustada rajamisega.

 

Platsi märkimine ja aluspinnase koorimine

Tulev kivisillutis märgitakse maha ja külmakerkeohtlikud pinnasekihid eemaldatakse.

 

Aluspinnase täitmine, kõrguste märkimine ja kallete andmine ja tihendamine

Väljakaevatav pinnas asendatakse paekivikillustikuga minimaalselt 25 cm paksuselt. Edasi märgitakse tulevase teepinna nullkõrgused ja alusele antakse vajalikud kalded vihmavee ärajooksmiseks. Kogu alus nivelleeritakse ja tihendatakse.

 

Äärekivide paigaldus

Äärekivide kõrgused märgitakse kogu alale ja äärekivi paigaldatakse poolkuivbetoonile.

 

Liivakihi paigaldus ja sillutiskivi ladumine

Peale killustikualuse tihendamist asetatakse pinnale geotekstiil millele paigaldatakse liivakiht liivakiht vibreeritakse kinni. Geotekstiil väldib edaspidi liiva vajumist killustiku vahele, mis omakorda põhjustab kivide vajumist. Liiva vajumise vältimiseks võib killustikaluse aluse rajada ka kiilumismeetodil. Jämedama fraktsiooniga killustikule lisatakse peenemat, vältimaks läbivajumist. Liivakihile paigaldatakse sillutiskivi. Sillutiskivide vahele pühitakse sõelutud kuivliiv, mis takistab edaspidi kivide liikumist. Valmis plats tihendatakse plaatvibraatoriga(60-80 kg). Kivid tihendatakse paika ja vuugiliiv, mis eelnevalt sai kivide vahele ja peale pühitud tiheneb tänu vibreerimisele.

NB! Alusta sillutise ladumist maja poolt, kui üheks servaks teel on majasein.

  • Aegajalt jälgi kivivuukide kokkujooksu, et vajalikud korrektuurid saaks tehtud siis kui see veel liialt lisatööd ei vaja.
  • Enne betooni kuivamist äärekivi all ja ümber veendu, et äärekivi on paigaldatud sirgelt ja nii nagu vaja, et saaks teha veel vajalikke korrektuure.
  • Ära alusta kivipaigaldusega enne, kui äärekivi on kindlalt paigas (betoon kivistunud).
  • Proovi arvestada kivi ja platsi mõõtudega nii, et oleks vaja võimalikult vähe lõikamist.
  • Kui on vaja kivi lõigata, siis kasuta selleks vastavat pinki, kus kasutatakse vett, või siis kivigiljotiini, nii tekib lõikamisel vähem tolmu.
  • Kui kasutad tavalist ketaslõikurit, siis lõika kohas, kus lõikamisel tekkiv tolm ja puru midagi ära ei riku. (majasein, muru jne).
    Kasuta alati vajalikke turvavahendeid. (kindad, prillid, põlvekaitsmed).
  • Kasuta alati kontrollitud ja korralikke tööriistu.

Kõik tekstis toodud nõuanded on toodud lähtudes isiklikele kogemustele ja koolitustele.

Kindlasti on võimalik teha ka teisiti meie aga soovitame teha nii.

Scroll to Top