Topo-geodeetilise alusplaani koostamine

Kinnistul projektiga hõlmatava maa-ala mõõdistamine M 1:500, geodeetilise alusplaani vormistamine ja kooskõlastamine trassivaldajatega.Topo-geodeetilise mõõdistamise eesmärk on lähteandmete saamine ehitusprojekti koostamiseks. Geodeet koostab nõuetele vastava aruande koos digitaalse geodeetilise alusplaaniga, mille arhitekt/projekteerija võtab oma töös aluseks.Topo-geodeetilisel alusplaanil on ka maa-alused tehnovõrgud, maapinna kõrgused ning samakõrgusjooned ja see kooskõlastatakse trassi- ja võrguvaldajatega. Geodeetiline alusplaan on kehtiv 1 aasta.

KÜSI PAKKUMIST

  1. Teie nimi*:

  2. Telefon*:

  3. E-post*:

  4. Aadress*:

  5. Kinnistu katastriüksuse number:

  6. Päringu tekst:

  Scroll to Top