Projekteerimine (eskiis-, eel-, põhi- ja tööprojektid):

Eramud, villad, paariselamud, ridaelamud, tööstushooned, laohooned, LED ekraanid, garaazid, suvilad, saunad, kuurid, autovarjualused, jäätme/prügi- ja rattamajad, jäätmete süvamahutid, mänguväljakud, haljastus, heakord, teed, parklad, küte, ventilatsioon, elekter, side, vesi, kanalisatsioon, majaprojektid (tüüplahendused).

KÜSI PAKKUMIST

  1. Teie nimi*:

  2. Telefon*:

  3. E-post*:

  4. Milline on objekti aadress (võimalusel ka katastriüksuse number)?

  5. Mida soovite projekteerida?*

  6. Kas tegemist on olemasoleva hoonega/rajatisega?

  7. Milline on hoone/rajatise lähteinfo (visioon, pildid, plaani lahendus, m2)?

  8. Kas kinnistul asub seadustamata hooneid, rajatisi, mille seadustamist kohalik omavalitsus võib nõuda?

  9. Kas kinnistu on elamumaa, ärimaa või elamu- ja ärimaa?

  10. Kas kinnistu kuulub eraisikule, äriskule, KÜ-le, linnale?

  11. Kas kehtivad projekteerimistingimused või kehtestatud detailplaneering on olemas?

  12. Kas kehtivad tehnilised tingimused on olemas (elekter, vesi, gaas, side)?

  13. Kas topo-geodeetiline alusplaan (dwg. fail, mitte vanem kui 1.a.) on olemas?

  14. Kas tööalasse jäävad ka puud ja/või põõsad?

  15. Milliseid allpool loetletud hoone/rajatise projekteerimise (ja sellega seonduvaid) töid soovite?
   Geoloogiline uuring (pinnase uuring, et hoone vundament projekteeritaks ja ehitataks lähtuvalt olemasolevast pinnasest)?Radooniuuring?Arhitektuurne projekteerimine EELPROJEKTI staadiumis (projekt ehitusloa saamiseks)?Arhitektuurne projekteerimine PÕHIPROJEKTI staadiumis (projekt ehitajale ehitamiseks)?Konstruktiivne projekteerimine PÕHIPROJEKTI staadiumis (projekt ehitajale ehitamiseks, kui hoone on keeruline ja/või vajab konstruktori poolt arvutusi, lahendusi)?Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimine PÕHIPROJEKTI staadiumis (hooneväline osa krundi piirides)?Vee- ja kanalisatsiooni projekteerimine PÕHIPROJEKTI staadiumis (hoonesisene osa)?Drenaazi- ja sadeveelahenduse projekteerimine PÕHIPROJEKTI staadiumis (hooneväline osa)?Elektrisüsteemi projekteerimine PÕHIPROJEKTI staadiumis (hooneväline osa krundi piirides)?Elektrisüsteemi projekteerimine PÕHIPROJEKTI staadiumis (hoonesisene osa)?Küttesüsteemi projekteerimine PÕHIPROJEKTI staadiumis? Millist lahendust soovite?Ventilatsioonisüsteemi projekteerimine PÕHIPROJEKTI staadiumis? Millist lahendust soovite?Päikesepaneelide elektrisüsteemi projekteerimine PÕHIPROJEKTI staadiumis?Piksekaitsesüsteemi projekteerimine?Arvutuslik energiamärgis ja energiatõhususe arvutamine?Parkla-, heakorra-, teede projekteerimine PÕHIPROJEKTI staadiumis?Mänguväljaku projekteerimine PÕHIPROJEKTI staadiumis?Uushaljastuse ESKIISPROJEKT?Uushaljastuse PÕHIPROJEKT?Ehituseelarve koostamine?

  16. Kas tellimuse korral tasuks töö eest eraisik või firma?
   EraisikFirma

  17. Milline on projekteerimistööde planeeritud eelarve?

  18. Milline on pakkumise esitamise tähtaeg?

  19. Millal on plaanis pakkumise teemal otsustada?

  20. Lisainfo:


  Saatke olemasoleva projekti failid meie e-postile projekteerimistood@aarius.ee

  Scroll to Top