Detailplaneeringu koostamine

Detailplaneeringu eskiisi koostamine ja kooskõlastamine, detailplaneeringu koostamine ja kooskõlastamine ning vastuvõtmisele esitamine.
Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus ja selle koostamise eesmärk on üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneering on ka ehitusprojekti koostamise aluseks.

KÜSI PAKKUMIST

  1. Teie nimi*:

  2. Telefon*:

  3. E-post*:

  4. Aadress*:

  5. Kinnistu katastriüksuse number:

  6. Päringu tekst:

  Scroll to Top