Korduma kippuvad küsimused

Kas Teie kaudu saaks ka maja projekti tellida?

Jah, kõik vajalikud projekteerimistööd saame pakkuda koostöös projekteerimisbürooga Aarius Projekt.

Millised on projekteerimiseks vajalikud dokumendid?

-Projekteerimistingimused (kohalikust omavalitsusest või linnaplaneerimise ametist) või detailplaneering seletuskirjaga (ka digitaalselt dwg. pdf. failidena)

Antud dokumentidest on selgub, millseid kui palju ja milliseid hooneid võib krundile ehitada. Määratakse ehitusõigus (ehitisealune pind, korruselisus, kõrgus, katusekalle, viimistlusmaterjalid) ning millistest õigusaktidest tuleb lähtuda ja kellega projekt kooskõlastada.

-projekteerimise visioon/lähteülesanne

Pange kirja omad eelistused ehitusmaterjalide, viimistlusmaterjalide, ruumilahenduse, tehnovarustuse jm. osas. Täpsustage ka infot tuletõrje veevõtukoha kohta, mis on kättesaadav ja kasutatav aastaringselt ja ligipääsetav tuletõrjeautoga. Eramute puhul võib veevõtuasukoht hajaasustuses olla  mööda teed max 1 km kaugusel, tiheasustusega alal max 200 m kaugusel. Jõe või järve puhul tuleb märkida ka täpsed koordinaadid või märkida asukoht kaardile. Kui veevõtukoht jääb kaugemale kui 1 km, siis tuleb krundile rajada tiik või paigaldada maasisene veemahuti mahutavusega min 36 m3.

-katastriüksuse plaan

Krundi ostmisel saate müüjalt küsida kinnstu toimiku, milles on katastriükuse plaan ja tiheasustusega alal detailplaneering koos seletuskirjaga (ka digitaalselt dwg. ja pdf.failina).

-omandiõigust tõendav dokument

Väljavõte kinnistusraamatust

-topo-geodeetiline alusplaan (digitaalselt dwg.failina, mitte vanem kui 1.aasta)

Projekteerimistingimustes on tavaliselt nõue, et projekti asendiplaan tuleb koostada tehnovõrkudega digitaalsele geodeetilisele alusplaanile ehk siis topo-geodeetilisele alusplaanile, mis ei ole vanem kui 1-2 aastat. Detailplaneeringu olemasolu korral digitaalsel kujul, on topo-geodeetilise alusplaani koostamine vajalik kui kohalik omavalitsus seda nõuab või kui arhitekti väitel on detailplaneeringul antud krundil vähe kõrgusmärke.

-trassi- ja võrguvaldajate tehnilised tingimused või liitumislepingud (elekter, vesi, kanalisatsioon, side, gaas, küte jt.)
Projekteerijal on tarvis teada, kas ja millistel tingimustel on võimalik kommunikatsioonidega liituda või on liitumislepingud juba olemas, kus on ära märgitud kommunikatsioonide asukohad.

Kas maja sise- ja väliplaneeringus on võimalik ka muudatusi teha?

Jah, maja sise- ja väliplaneeringus saab muudatusi teha.

Kas tüüpprojekti sidumine krundile ja ehitusloa taotlemine sisaldub maja hinnas?

Maja sidumine krundile ja ehitusloa taotlemine ei sisaldu maja hinnas. See lepitakse kokku eraldi.

Kas on võimalik osta ka ainult majaprojekt?

Jah, kui soovite võite ka osta ainult maja projekti

Kas majadele on võimalik lisada garaazi või autovarjualust?

Jah, majadele on võimalik lisada garaaz või autovarjualune

Kui kaua võtab aega maja tehasekomplekti püstitus krundil?

Sõltuvalt majast, tüübist ja krundi asukohast prognoositavalt 1-4 nädalat.

Scroll to Top