Laste mänguväljakud ja välitreeningseadmed “AARIUS”

Küsi pakkumist

Aarius Haljastus OÜ on “SATERNUS”  mänguväljakutoodete ametlik edasimüüja Eestis ja tegeleb “AARIUS” laste mänguväljakute ja välitreeningseadmete müügi ja paigaldusega.

SATERNUS mänguväljakute ja välitreeningvahendite tootjast:

 • Üle 25 aasta pikkune kogemus
 • Üle 15 000 rakenduse kogu maailmas
 • Üle 100 töötaja
 • Paindlikkus
 • Keskkonnasõbralik ettevõte
 • Müügiesindajate võrgustik
 • Perefirma
 • Saanud mitmeid auhindu
 • Kaasaegne masinapark

Missioon

Väljendiga “SATERNUS – piirideta puhkus” soovime kinnitada toodete ja teenuste kvaliteeti ja täiuslikkust, mis on seotud mänguväljakute valmistamise ja hooldamisega, olenemata nende geograafilisest asukohast, kultuurilistest erinevustest, kasutajate vanusest, tervisepiirangutest või rahalistest võimalustest.
Tootmises on meie töö aluseks ISO 9001 kvaliteedijuhtimise süsteem.

Väärtused

Aktiivsus – Multifunktsionaalsete ja ohutute toodete väljatöötamise ja tarnimisega soovime edendada vaba aja sisustamist õues, arengut ja füüsilist tegevust kõikides vanuserühmades.

Paindlikkus – Paindliku lähenemisega oma klientide vajadustele pakume lahendusi, mis on kohandatud vastavaks individuaalsetele tellimustele nii tehnoloogia kui ka finantseerimise osas.

Arendus – Eesmärgiga säilitada stabiilne osa mänguväljakute turul ja tagada kaubamärgi areng, loome oma investorite jaoks kestva väärtuse.

Vastutus – Iga meeskonnaliikme tegevus toimub kõikides investeeringuetappides keskkonnasäästlikult, vastavalt standardile ISO 14001

Väike arhitektuur, suured võimalused – avastage endas laps

SATERNUS on tegutsenud mänguväljakute turul alates 1993. aastast ning tegevust alustati vaid paarist inimesest koosneva ettevõttena kohalikul tasandil Ülem-Sileesia piirkonnas. Idee algataja oli Krystyna Bielak, kes kaasas mänguväljakute tootmisse Bielaki perekonna. SATERNUS on 100% Poola aktsionäridele kuuluv ettevõte. Praegu töötab ettevõttes ligikaudu 100 inimest ja täidame mitmetes Euroopa Liidu riikides.

Meie põhieesmärk on professionaalne ja igakülgne mänguväljakute koostamine – seepärast pakume teenuseid, mis hõlmavad rohealade kujundust ja sisustamist, paigaldustöid ja hooldust. Pidades meeles, et kliendi rahulolu on firma tõhusa turul toimimise ja edasise arengu nurgakivi, on meie prioriteediks viia end kurssi klientide vajadustega ja osutada kindla kvaliteediga teenuseid kliendiga kokku lepitud aja jooksul, järgides samal ajal ohutuse ja keskkonnakaitse standardeid.

Me tunneme uhkust, et oleme mänguväljakute turu osalised ja üks selle loojatest. Me järgime pidevalt ohutus- ja kvaliteedistandardeid, sest meie eesmärk on aidata aktiivselt kaasa oma tööstusharu edasisele arengule. Pidades meeles põhieesmärki, milleks on laste ja noorukite rõõmus ning ohutu mängutegevus, pühendame me oma tegevusse ohtralt energiat ja tähelepanu, et teenida klientide usaldus.

SATERNUS on üks kogenumaid ja hinnatumaid mänguväljakute varustuse tootjaid. Pakume kujundus-, paigaldus-, hooldus-, transpordi- ja nõustamisteenuseid. SATERNUS on Euroopa Mängutööstuse Föderatsiooni FEPI liige.

Mänguväljakute ja välitreeningseadmete tootmise tehnoloogia

 • Kihtidena liimitud männipuit
 • Galvaniseeritud pulberkattekihiga metallelemendid
 • HDPE plaadid
 • Terassüdamikuga trossid
 • Galvaniseeritud metallankrud
 • EN-1176 standard

Puitelemendid – Puidust komplektides on meie tooted valmistatud liimpuidust, kaetud kaitsva värvikihiga ja kaks korda lakitud.

HPDE plaadid – Oma toodetes kasutame me sageli väga vastupidavaid HPDE plaate. Need on praktiliselt hooldusvabad, ei rikne ega paisu niiskuse mõjul. Värvkate ei kooru. HPDE plaadid on kemikaalikindlad ning taluvad puhastusvahendeid, ilmastikumõjusid, kriimustusi, lööke ja mikroorganisme.

Ankurpoldid ja metallist struktuurielemendid – Tooted kinnitatakse betoonvundamenti metallist galvaniseeritud ankurpoltide abil, mis tagavad puidu täieliku kaitse maapinna niiskuse kahjuliku mõju eest. Kõik ketid ja metallist struktuurielemendid on valmistatud galvaniseeritud terasest ja nõuetekohaselt kalibreeritud.

Mänguväljakute struktuurid – Kasutame terassüdamikuga trosse, lisame neile kontrollitud vastupidavusega kaunistuselemendid ja alumiiniumist trossisilmad.

Raamide ja kaitsete metallelemendid – Raamide, torude ja käsipuude metallelemendid on valmistatud galvaniseeritud terasest ja kaetud esteetiliselt meeldiva pulbervärviga. Puidu niiskuskaitseks kasutame me väga vastupidavast plastist dekoratiivseid korpusi.

Mänguväljakute ja välitreeningseadmete sertifikaadid

Kõik kavandatud ja valmistatud tooted vastavad ohutusnõuetele ning omavad sertifikaati, s.t. kontrolli tõendavat dokumenti, mis kinnitab nende täielikku vastavust standarditele. Vastavussertifikaadis on lühidalt kirjeldatud kontrolli ulatust, meetodit ja tulemusi. Vastavussertifikaat puudutab konkreetset toodet või isikuid teatud ajal. Tänu sellele võime me tooteid müüa kõikidele investoritele Euroopa Liidus.

Mänguväljakute ja välitreeningseadmete ohutusstandardid

Mänguväljakud on arhitektuursed väikerajatised. Seetõttu tuleb järgida kindlaid seadusnõudeid, mis reguleerivad väikerajatiste investeerimisprotsessi.
Erinevates etappides:

 • planeerimine ja koostamine – rakendame PN-EN 1176 rühma ohutusstandardeid ja nõudeid, mis on sätestatud 1994. aasta 7. juuli ehitusseaduses ning selle hilisemates parandustes;
 • hooldus ja kontroll – rakendame PN-EN 1176-7 ohutusstandardit.

PN-EN 1176-7 ohutusstandard, jaanuar 2000.
Mänguväljakute varustus. Paigaldus-, kontrolli-, hooldus- ja kasutusjuhised.

Mänguväljakute ja välitreeningseadmete tehniline kontroll

GARANTII- JA GARANTIIJÄRGNE HOOLDUS – SATERNUS mänguväljakuga saate midagi enamat, kui üksnes kena toote, mis ümbruskonda sobitub. Garantii- ja garantiijärgne hooldus tagab teie mänguväljaku täiusliku tehnilise seisukorra pika aja vältel, et selle kasutajad saaksid ohutult ja rõõmsalt mängida.

HOOLDUSKOHUSTUS – Meie ettevõte on 10 aasta vältel osutanud garantii- ja garantiijärgse hoolduse teenust, mille tulemusena on iga-aastane hoolduskohustus täidetud – minimaalse panusega ostja poolt.

PROFESSIONAALSUS – Tellides mänguväljaku toodete kontrolli meie hooldusmeeskonnalt, võite olla kindlad, et seda teostavad tootja väljaõppinud ja aastatepikkuse kogemusega spetsialistid.
Oleme alati valmis teid abistama ega jäta teid probleemidega üksi!

Mänguväljakute ja välitreeningseadmete paigaldustööd

KOGEMUS – SATERNUS on pakkunud mänguväljakute toodete paigaldustööde teenust koos maapinna ettevalmistusega 16 aasta vältel nii kodu- kui välismaal. Selleks kasutame spetsiaalseid seadmeid ja meeskondi, kes on saanud tootjalt professionaalse väljaõppe.

VASTAVUS PN – EN – 1176 – 7 STANDARDILE – Ohutus ja vastavus ehitusseadusele ning sertifitseerimist puudutavatele eeskirjadele on meie jaoks prioriteetse tähtsusega. Meie tegevuse aluseks on:

 • EHITUSSEADUS, 7. JUULI 1994 – Peatükk 4, art. 30, punkt 4,
 • TARISTUMINISTRI MÄÄRUS, 12. APRILL 2002 tehniliste tingimuste kohta, mis on määratud ehitistele ja nende asukohale.
 • PÕHJALIKKUS– Meie eesmärgiks on professionaalne ja põhjalik klienditeenindus, mis võimaldab valmis mänguväljakud kasutusele võtta 1-4 päeva jooksul, sõltuvalt toodete arvust ja ettenähtud pinnasetingimustest.
 • PROFESSIONAALSUS– Kui valite SATERNUSE paigaldusteenused, võite olla kindlad, et iga toode pannakse kokku vastavalt tootja nõuetele ja koostejuhendile. Pidage meeles, et ebakorrektne kokkupanek, mittevastavus ohutusnõuetele ja vale maapinna ettevalmistus on mängivatele lastele ohtlik. Tasub märkida, et nimetatud ohutegurid võivad lisaks põhjustada ka toodete kiirema kulumise ja garantii kehtetuks muutumise.
 • OHUTUS– Toodete pädev kokkupanek ja mänguväljaku kiire käikuandmine on meie jaoks prioriteet! Omavoliliselt laiendatud konstruktsioon, mittetäielikult kokku pandud tooted, paigaldamata kukkumiskaitsed, nõuetekohaselt ette valmistamata maapind jms võivad põhjustada uudishimulike laste jaoks ohtlikke olukordi.

Küsi pakkumist

  1. Ees- ja perekonnanimi / firmanimi / KÜ nimi*:

  2. Telefon*:

  3. E-mail*:

  4. Objekti aadress*:

  5. Kellele kuulub kinnistu, kuhu mänguväljaku paigaldatakse?

  6. Kas objektile pääseb ligi suurema veokiga?

  7. Kuidas soovite ostu finantseerida?

  8. Milline on planeeritud eelarve?

  9. Milline on pakkumise esitamise tähtaeg?

  10. Mis kuupäevaks soovite hinnapakkumise teemal otsustada?

  11. Mis kuupäevaks soovite mänguväljaku paigaldada?

  12. Kas kohalik omavalitsus nõuab mänguväljakule projektlahendust?

   Nõutav projekt

  13. Kas tööalasse jääb puid, mida soovite likvideerida?

  14. Kas tööalas või selle läheduses paikneb tehnovõrke või trasse?

  15. Mis vanuses lastele soovite tooteid?

  16. Millisele mänguväljaku toodetele hinnapakkumist soovite (kirjutage tootenimi- ja kood)?

  17. Milline on mänguväljaku asukohas maapind?

  18. Kui suur on planeeritud mänguväljaku ala (m2)?

  19. Millist turvaalust mänguväljakualale soovite?

  20. Kas enne mänguväljaku paigaldust on vaja teha ettevalmistavaid töid?

  21. Lisainfo:

  Scroll to Top