Meribel 173Eramu andmed

Küsi pakkumist

Meribel 173 on kahekordne kaasaegne funkstiilis eramu, mis sobib nii linna kui maale. Esimesel korrusel on elutuba, köök-söögituba, leiliruum, pesemisruum, eesruum, tualett, tehniline ruum, esik, veranda, garaaz, terrass. Teisel korrusel on 3 magamistuba, esik, pesuruum. Soovi korral on eramu sise- ja välislahendustes võimalik teha ka muudatusi.

Projekteerimine: 

Projekti hind – Pakett A (minimaalne)2,760.00 €
Projekti hind – Pakett B (keskmine)8,495.00 €
Projekti hind – Pakett C (maksimaalne)34,310.00 €

Fibo ehitus:

1.FIBO PLOKK – “Must karp” eur201,800.00 €
2.FIBO PLOKK – “Valge karp” eur242,160.00 €
3.FIBO PLOKK – “Võtmed kätte”, eur282,520.00 €

Aeroc ehitus: 

1.AEROC PLOKK – “Must karp” eur201,800.00 €
2.AEROC PLOKK – “Valge karp” eur242,160.00 €
3.AEROC PLOKK – “Võtmed kätte”, eur282,520.00 €

Küsi pakkumist

1. Milline on objekti aadress?

2. Kellele kuulub kinnistu?
LinnaleTeile

3. Kas saate tutvumiseks saata pildid (soovitud süvakogumismahutite asukohast) ja visioonjoonise (süvakogumismahutite paigutuse) lahendusest?
Jah, saadame pildid ja visiooni tutvumiseks e-mailile haljastus@aarius.ee

4. Kas topo-geodeetiline alusplaan (dwg. fail, mitte vanem kui 1.a.) on olemas?
Jah (palume saata meile tutvumiseks)Ei (arvestage selle koostamise projekteerimise pakkumisse)

5. Kas süvakogumismahutite projekt ja kooskõlastused on olemas?
Jah, saadame kooskõlastatud projekti (koos tööde mahtutabeliga) teile tutvumiseks ja ehitustööde pakkumise tegemiseks.Ei, soovime teie poolt hinnapakkumist projekti koostamisele ja kooskõlastamisele

6. Kas tööalasse jääb puid või põõsaid, mida soovite likvideerida?
Jah, visioonjoonisel on märgitud puud ja põõsad, mida soovime likvideeridaEi, tööalasse ei jää ei puid ega põõsaid, mida likvideerida.

7. Kas tööalas või selle vahetus läheduses paikneb tehnovõrke või trasse?
Jah. (Tähistatud visioonjoonisel)Ei

8. Milliste jäätmete kogumiseks süvamahuteid soovite?
BiojäätmedPaberjäätmedPakendjäätmedOlmejäätmedKlaasjäätmedMuud jäätmed

9. Millise suurusega mahuteid soovite?
BioBagio (0,9m3 biojäätmed)Bagio1 (1,2m3 – olme-, paber-, klaas- või muud jäätmed)Bagio3 (3m3 – olme-, paber-, klaas- või muud jäätmed)Bagio5 (5m3 – olme-, paber-, klaas- või muud jäätmed)

10. Mitut süvamahutit soovite?

11. Millist mahuti lisavarustust soovite?
Mahuti puitümbrisTäiteava luugi lukustus (1 lukk)Kaane lukustus (2 tabalukku)Värvilised luugid

12. Mitut täiteava luugi võtit soovite?

13. Mitut kaaneluku võtit soovite?

14. Millist kiviplatsi lahendust soovite süvakogumismahutite ümber?
hall betoonkivigraniitkillustikmuu (täpsustatakse eraldi)

15. Kiviplatsi suurus (koos mahutitega) (m2)?

16. Milliseid taimi soovite hekilahenduses kasutada?
elupuu Brabantelupuu Smaragdharilik Ligustermuu (täpsustatakse eraldi)

17. Milline peaks olema taimede kõrgus (cm)?

18. Milline on hetkel objektialune maapind?
muruasfaltkivimuu

19. Milline on maa-alune pinnas kuni 2m sügavusele?

20. Kas objektile pääseb ligi suurema veokiga?
JahEi

21.Millal olete planeerinud otsustada ja mahutid paigaldada?

22. Kuidas finantseerite projekti?
Omafinantseering 100%Omafinantseering ja toetusrahad

23.Kust meie kohta info leidsite?

 


 

Nimi (ees- ja perekonnanimi / firmanimi või KÜ nimi)*

Telefon*

E-mail*

Andmed ja lisad

StiilM
Ehitusalune pind, m2173.2
Suletud bruto, m2201.8
Avatud neto, m2161.0
Mõõdud, m13,1×12,8
Kõrgus, m7.2
Korruseid2
Tubade arv4
Katuse tüüplame
Katuse kalle0-45

Lisad: 

Terrassx
Rõdu
Saunx
Garaazx
Auto varjualune
Kelder
Basseinx

Hinnad

Projekteerimine: 

Projekti hind – Pakett A (minimaalne)2,760.00 €
Projekti hind – Pakett B (keskmine)8,495.00 €
Projekti hind – Pakett C (maksimaalne)34,310.00 €

Fibo ehitus:

1.FIBO PLOKK – “Must karp” eur201,800.00 €
2.FIBO PLOKK – “Valge karp” eur242,160.00 €
3.FIBO PLOKK – “Võtmed kätte”, eur282,520.00 €

Aeroc ehitus: 

1.AEROC PLOKK – “Must karp” eur201,800.00 €
2.AEROC PLOKK – “Valge karp” eur242,160.00 €
3.AEROC PLOKK – “Võtmed kätte”, eur282,520.00 €

Projektide paketid

TEENUSProjekti hind – Pakett A (minimaalne)Projekti hind – Pakett B (keskmine)Projekti hind – Pakett C (maksimaalne)
EELTÖÖD:
Topo-geodeetiline alusplaan (Kinnistul projektiga hõlmatava maa-ala mõõdistamine M 1:500, geodeetilise alusplaani vormistamine ja kooskõlastamine trassivaldajatega. Geodeetiline alusplaan on kehtiv 1 aasta)390390390
Dendroloogiline inventuur (Kinnistu piiridesse jäävate puude- ja põõsaste või taimede kogumite identifitseerimine vastavalt topo-geodeetilisele alusplaanile)00290
Radooni-uuring pinnase õhust ja maapinnast (Radooni ehk värvitu ja lõhnatu loodusliku radioaktiivse gaasi mõõtmine teostatakse enne ehituse algust ja soovitatavalt kahel meetodil. Esimene mõõtmine pinnase õhust ja teine pinnase mõõtmine)001290
Ehitusgeoloogiline uuring (Aruanne koos vastava geotehnilisehinnanguga ja pinnaste parameetritega sobiva vundamendi tüübi valikuks, arvutamiseks ja projekteerimiseks – Sissejuhatus, Geoloogiline ehitus ja ehitusgeoloogilised tingimused, Kokkuvõte, Lisad: Objekti asukohaplaan, Puuraukude asukohaplaan, Puuraukude kirjeldused)001490
ARHITEKTUURNE OSA:
Arhitektuurne projekt: Arhitektuurne eelprojekt (Seletuskiri (tehnilised näitajad, asendiplaaniline osa, arhitektuuriline osa, värvilahendus,tuleohutusosa, tervisekaitse ja keskkonnanõuded, konstruktiivne lahendus s.h. vundamendid,põrandad, soojustatud katuslagi, seinad; veevarustus- ja kanalisatsioon, küte- ja ventilatsioon, elektrivarustus, energiatõhusus).
Dokumendid: Projekteerimistingimused, Katastriüksuse plaan, Tehnilised tingimused, Väljavõte Detailplaneeringust (kui olemas)
Joonised: Topo-geodeetiline alusplaan, Asendiskeem, Asendiplaan, Vertikaalplaneering(vajdusel), Katete lõiked(vajdusel), Vundamendiplaan, Korruseplaan(id), Vaated (a,b,c,d), Lõige(-ked),
Kooskõlastused lähtuvalt projekteerimistingimustest, Ehitusloa dokumentatsiooni koostamine ja ehitusloa/ehitusteatise taotlemine)
169016901690
Arhitektuurne põhiprojekt (Seletuskiri (arhitektuuri osa kohta), Asendiskeem, Asendiplaan, Plaanid (Vundamendi plaan, Korruste plaanid, Katuse plaan; koos spetsifikatsioonidega), Tulekaitse plaanid (koos spetsifikatsioonidega),Tehnoloogilised plaanid (koos spetsifikatsioonidega), Seinte markide plaanid (koos spetsifikatsioonidega), Põrandakatete plaanid (koos spetsifikatsioonidega), Ripplagede või kipslagede plaanid (koos spetsifikatsioonidega), Lõiked (mitu; koos spetsifikatsioonidega), Sisevaated (koos spetsifikatsioonidega), Vaated (koos spetsifikatsioonidega), Uste-akende spetsifikatsioonid, Erilahenduste spetsifikatsioonid ja detailid (Trepid, käsipuud, karniisid, viimistluse elemendid)014901490
Arhitektuurne tööprojekt (Seletuskiri, Asendiskeem, Asendiplaan, Plaanid (Vundamendi plaan, Korruste plaanid, Katuse plaan; koos spetsifikatsioonidega), Tehnoloogilised plaanid (koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Seinte markide plaanid (koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Karkassi skeemid/plaanid, Põrandakatete plaanid (koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Ripplagede või kipslagede plaanid (koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Lõiked (mitu; koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Sisevaated (koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Vaated (koos spetsifikatsioonidega ja detailidega), Telgede järgi seinte laotised, Uste-akende spetsifikatsioonid, Erilahenduste täiendatud spetsifikatsioonid (Trepid, käsipuud, karniisid jne), Detailid, arhitektuuriga seotud elementide täpne spetsifikatsioon ja töödeldus.001490
Arvutuslik energiamärgis (Energiamärgisel esitatav energiatõhususarv on arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel. Energiamärgis annab võimaluse oma uue kodu ostmisel võtta arvesse, kui palju tuleb edaspidi seal energia eest ning sooja saamiseks maksta).390390390
KONSTRUKTIIVNE OSA:
Konstruktiivne eelprojekt (Seletuskiri koosseis – hoonele või osale mõjuvad koormused, kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid – paksused ja materjalid, konstruktiivsed lahendused (sõlmede üldkirjeldus, vajalikud lisaelemendid, konstruktsioonide tuleohutus.001990
Konstruktiivne põhiprojekt (Seletuskiri koosseis – hoonele või osale mõjuvad koormused, kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid – paksused ja materjalid, konstruktiivsed lahendused (sõlmede üldkirjeldus, vajalikud lisaelemendid, konstruktsioonide tuleohutus, kinnitusvahendite toimivus ja paigaldus kirjeldatud.
Jooniste koosseis: kõik karkassid, postid ja vahelae talad või paneelid, olulisemad sõlmed ja detailid väljajoonestatud ja kommenteeritud, kinnitusvahendite üldvajadus kantud joonistele, konstruktiivsete elementide loetelu toodud spetsifikatsioonis
001990
Konstruktiivne tööprojekt (Seletuskiri koosseis – hoonele või osale mõjuvad koormused, kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid – paksused ja materjalid, konstruktiivsed lahendused (sõlmede üldkirjeldus, vajalikud lisaelemendid, konstruktsioonide tuleohutus, kinnitusvahendite toimivus ja paigaldus kirjeldatud.
Jooniste koosseis: kõik karkassid, postid ja vahelae talad või paneelid, kõik sõlmed ja detailid väljajoonestatud ja kommenteeritud, kinnitusvahendite täpne kogus ja paigaldusviis kantud joonistele, konstruktiivsete elementide ja kinnitustarvikute loetelu toodud spetsifikatsioonis
001990
ERIOSAD (HOONESISENE):
Kütte- ja ventilatsiooni eelprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: kütevõimsused, ventilatsiooni vajaduse üldkirjeldus ja süsteemi toimivuse põhimõtted paikapandud, vooluhulgad arvestatud eeldatava kasutaja arvu pealt, peaelemendid kirjeldatud)00395
Kütte- ja ventilatsiooni põhiprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: kütevõimsused, ventilatsiooni vajaduse täpne kirjeldus ja süsteemi toimivus lahendatud ja kirjeldatud, vooluhulgad arvestatud eeldatava kasutaja arvu pealt + täpsustatud mahtude ja teise süsteemide vajaduse pealt, kõik süsteemi elemendid on kirjeldatud ja spetsifitseeritud.
Jooniste koosseis: Küte- ja ventsüsteemide üldskeem, korruste plaanid tehnovõrkudega, agregaatide näidised ja võimsused peal – elementide tähised on orienteeruvad, süsteemide arvutus vastab noramtiivildele, spetsifikatsioonis on peaagregaatid ja torustike üldkogus väljatoodud).
0690690
Kütte- ja ventilatsiooni tööprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: kütevõimsused, ventilatsiooni vajaduse täpne kirjeldus ja süsteemi toimivus lahendatud ja kirjeldatud, vooluhulgad arvestatud eeldatava kasutaja arvu pealt + täpsustatud mahtude ja teise süsteemide vajaduse pealt, kõik süsteemi elemendid on kirjeldatud ja spetsifitseeritud, torustike kinnitustarvikud ja hooldusluukide asukohad markeeritud. Jooniste koosseis: Küte- ja ventsüsteemide üldskeem, korruste plaanid tehnovõrkudega, agregaatide näidised ja võimsused peal – elementide tähised on orienteeruvad, süsteemide arvutus vastab noramtiivildele, spetsifikatsioonis on peaagregaatid ja torustike kogus tüüpide kaupa väljatoodud, kinnitustarvikud spetsifitseeritud)00790
Vee- ja kanalisatsiooni eelprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: vee-ja kanalisatsiooni üldsüsteemi kirjeldus, tarbeseadmete kirjeldus ja vooluhulgad (arvestatud kasutajate või lisafunktsioonide alusel.)00395
Vee- ja kanalisatsiooni põhiprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: vee-ja kanalisatsioonisüsteemide seadmete kirjeldus, vooluhulkade täpne arvutus, seadmete ja vajalike detailide/sõlmede loetelu ja kirjeldus+spetsifikatsioon olemas
Jooniste koosseis: sisevõrgu üldskeem ja korruste kaupa lahendus, VMS joonis ja lisaagregaatide vajadus indikeeritud (pumbad, mahutid jms
0690690
Vee- ja kanalisatsiooni tööprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: vee-ja kanalisatsioonisüsteemide seadmete kirjeldus, vooluhulkade täpne arvutus, seadmete ja vajalike detailide/sõlmede loetelu ja kirjeldus+spetsifikatsioon olemas, hoolduse ja kasutamise üldpõhimõtted ja lisamaterjalide vajadus täpselt kirjeldatud. Jooniste koosseis: sisevõrgu üldskeem ja korruste kaupa lahendus, VMS joonis ja lisaagregaatide vajadus indikeeritud (pumbad, mahutid jms), toodete spetsifikatsioon täiendatud paigalduse skeemidega.00790
Elektri eelprojekt (hoonesisene osa) (Seletuskirja koosseis: elektri (TV,NV,AUT) üldsüsteemide kirjeldus, seadmete kirjeldus ja võimsused kirjeldatud. Liitumispunkti ja arvesti asukohad väljatoodud. Süsteemi ligikaudne tarbimine indikeeritud.)00395
Elektri põhiprojekt (hoonesisene osa)(Seletuskirja koosseis: elektri (TV,NV,AUT) üldsüsteemide kirjeldus, seadmete kirjeldus ja võimsused täiendatud. Seadmete loetelu koos õigete võimsuste ja tootja näidistega lisatud spetsifikatsiooni. Liitumispunkti ja arvesti asukohad väljatoodud koos kõrguste ja vahekaugustega. Süsteemi ligikaudne tarbimine indikeeritud. Jooniste koosseis: Üldskeem, struktuurskeem, korruste plaanid jaotusega (valgustus, tugevvool, nõrkvool, automaatika, ATS), materjalide ja seadmete loetelu spetsifitseeritud ligikaudselt0690690
Elektri tööprojekt (hoonesisene osa)(Seletuskirja koosseis: elektri (TV,NV,AUT) üldsüsteemide kirjeldus, seadmete kirjeldus ja võimsused täiendatud. Seadmete loetelu koos õigete võimsuste ja tootja näidistega lisatud spetsifikatsiooni. Liitumispunkti ja arvesti asukohad väljatoodud koos kõrguste ja vahekaugustega. Süsteemi ligikaudne tarbimine indikeeritud, lisatarvikud ja ühendused lahtikirjeldatud koos paigalduse põhimõttega. Jooniste koosseis: Üldskeem, struktuurskeem, potentsiaalide skeem, korruste plaanid jaotusega (valgustus, tugevvool, nõrkvool, automaatika, ATS), materjalide ja seadmete loetelu spetsifitseeritud, lisatarvikute loetelu.00690
ERIOSAD (HOONEVÄLINE):690
Kütte- ja ventilatsiooni eelprojekt (hooneväline osa) (Seletuskirja koosseis: Küte-ja ventsüsteemide väliagregaatide suurused, asukohad ja ohutuspiirkonnad indikeeritud)00395
Kütte- ja ventilatsiooni põhiprojekt (hooneväline osa)(Seletuskirja koosseis: Küte-ja ventsüsteemide väliagregaatide suurused, asukohad ja ohutuspiirkonnad indikeeritud, vajalike lisatorude mahud toodud välja spetsifikatsioonis.Jooniste koosseis: väliste agregaatide ja kütesüsteemide üldlahendused pealekantud võimsuste ja siseosa joonistele viidatud. )0690690
Kütte- ja ventilatsiooni tööprojekt (hooneväline osa)(Seletuskirja koosseis: Küte-ja ventsüsteemide väliagregaatide suurused, asukohad ja ohutuspiirkonnad indikeeritud, vajalike lisatorude mahud toodud välja spetsifikatsioonis, kinnitustarvikud ja teised elementid samuti arvestatud.
Jooniste koosseis: väliste agregaatide ja kütesüsteemide täpsem lahendused pealekantud võimsuste ja siseosa joonistele viidatud, elementide kinnitus ja toimivus fassaadil katusel või maa peal täiendavalt seletatud.)
00690
Vee- ja kanalisatsiooni eelprojekt (hooneväline osa) (Seletuskirja koosseis: vee- ja kanalisatsiooni välisüsteemide üldkirjeldused, asukohad, läbimõõdud, kalded ja pikkused indikeeritud ligikaudselt. Lisaagregaatide (mahutid, pumbad) üldvajadus samuti kirjeldatud.00395
Vee- ja kanalisatsiooni põhiprojekt (hooneväline osa)(Seletuskirja koosseis: vee- ja kanalisatsiooni välisüsteemide üldkirjeldused, asukohad, läbimõõdud, kalded ja pikkused indikeeritud täpselt. Lisaagregaatide (mahutid, pumbad) üldvajadus samuti kirjeldatud. Jooniste koosseis: Välisvõrkude koonplaan, kaevude lõiked ja kaevukellad lisatud, materjalide spetsifikatsioon ja kasutus väljatoodud, üldmaterjalide vajadus indikeeritud, traside piki- ja põikprofiilid lisatud.0690690
Vee- ja kanalisatsiooni tööprojekt (hooneväline osa) (Seletuskirja koosseis: vee- ja kanalisatsiooni välisüsteemide üldkirjeldused, asukohad, läbimõõdud, kalded ja pikkused indikeeritud täpselt. Lisaagregaatide (mahutid, pumbad) üldvajadus samuti kirjeldatud, ühenduspõlvede ja lisamaterjalide loetelu lisatud spetsi. Jooniste koosseis: Välisvõrkude koonplaan, iga süsteemi joonis eraldi lisatud, kaevude lõiked ja kaevukellad lisatud, materjalide spetsifikatsioon ja kasutus väljatoodud, üldmaterjalide vajadus indikeeritud, traside piki- ja põikprofiilid lisatud.)00690
Elektri eelprojekt (hooneväline osa) (Seletuskirja koosseis: elektri välisosa kirjeldatud (ühenduspunktid, õhu või maaliinide pikkused, võimsused ja läbimõõdud)00395
Elektri põhiprojekt (hooneväline osa) (Seletuskirja koosseis: elektri välisosa seadmed ja kaablid kirjeldatud (ühenduspunktid, õhu või maaliinide pikkused, võimsused ja läbimõõdud, paigalduse üldpõhimõtted ja ohutus kaardistatud. Jooniste koosseis: välisosa elektrikaabelduse skeem+seadmete asukohad, võimsused ja üldkirjeldused plaanil. Välised struktuurskeemid ja spetsifikatsioon0690690
Elektri tööprojekt (hooneväline osa)
(Seletuskirja koosseis: elektri välisosa seadmed ja kaablid kirjeldatud (ühenduspunktid, õhu või maaliinide pikkused, võimsused ja läbimõõdud, paigalduse üldpõhimõtted ja ohutus kaardistatud, lisatarvikud seadmete ja liinide paigalduseks kirjeldatud.
Jooniste koosseis: välisosa elektrikaabelduse skeem+seadmete asukohad, võimsused ja üldkirjeldused plaanil. Välised struktuurskeemid ja spetsifikatsioon täiendatud
00690
„Tark maja automaatikasüsteem” eelprojekt(Seletuskirja koosseis: targa māja toimivuse üldkirjeldus, kaasatud seadmete ühenduse põhimõtete kirjeldus, hoonesiseste ja väliste süsteemide koostöö kirjeldus, andmete kogumise ja haldamise funktsioonid kirjeldatud)00690
Päikesepaneelide elektrisüsteemi eelprojekt (Seletuskirja koosseis: päikesepaneelide üldkirjeldus, võimsuse ligikaudne arvutus, asukoht ja pöördenurk indikeeritud (otstarbega võtta aluseks arhitektuuris)00690
Päikesepaneelide elektrisüsteemi põhiprojekt (Seletuskirja koosseis: päikesepaneelide kirjeldus, spetsifikatsioon, kinnituse ja võimsuse arvutus, asukoht ja pöördenurk, saadud päikeseenergia arvutus ja arvestamise põhimõtted lahtikirjeldatud. Jooniste koosseis: päikesepaneelide jaotus ja plaan, ühenduse skeem, arvestite asukohad ja konstruktiivsed elemendid (raam või jalad) kooskõlastatud konstruktsioonide osaga).00690
Piksekaitsesüsteemi eelprojekt (Seletuskirja koosseis: piksekaitsesüsteemi üldpõhimõte, asukoht ja materjalide valik – toimivuse kirjeldus, hoolduse ja vahetuse vajadus)00690
SISEKUJUNDUSPROJEKT:690
Sisekujunduse eelprojekt (Seletuskirja koosseis: Sisekujunduse elementide üldkirjeldus kooskõlas arhitektuuriga, mööbli ja valgustite materjalid, mõõdud ja värvide valik, teine asjakohane informatsioon.)00690
Sisekujunduse põhiprojekt (Seletuskirja koosseis: Sisekujunduse elementide üldkirjeldus kooskõlas arhitektuuriga, mööbli ja valgustite materjalid, mõõdud ja värvide valik, spetsifikatsioonid, pildid, näidised, alternatiivide loetelu, teine asjakohane informatsioon.)
Jooniste koosseis: sisevaated, ruumilõiked, sisekujunduse elementide detailid ja laehdnused eraldi jooniste või skeemidena.
00690
Sisekujunduse tööprojekt (Seletuskirja koosseis: Sisekujunduse elementide üldkirjeldus kooskõlas arhitektuuriga, mööbli ja valgustite materjalid, mõõdud ja värvide valik, spetsifikatsioonid, pildid, näidised, alternatiivide loetelu, teine asjakohane informatsioon.)
Jooniste koosseis: sisevaated, ruumilõiked, sisekujunduse elementide detailid ja lahendused eraldi jooniste või skeemidena, spetsifikatsioon detailide kirjeldus lisatud
00690
HALJASTUSPROJEKT:690
Haljastuse eskiis (Seletuskirja koosseis: krundi haljastuse olukorra kirjeldus, viide geoloogiale ja geodeesiale, ettenähtud lahenduste kirjeldus, madal ja kõrghaljastuse kirjeldus ja loetelu. Jooniste koosseis: haljastuse eskiis asendiplaanil, kõrg- ja madalhaljastuse näidised piltidena)00690
Haljastusprojekt (Seletuskirja koosseis: krundi haljastuse olukorra kirjeldus, viide geoloogiale ja geodeesiale, ettenähtud lahenduste kirjeldus, madal ja kõrghaljastuse kirjeldus ja loetelu, spetsifikatsioonid ja istutamise tehnoloogia kirjeldus
Jooniste koosseis: haljastuse eskiis asendiplaanil, kõrg- ja madalhaljastuse näidised piltidena, istutamise skeemid ja haljastusühikute arvutus).
00690
PROJEKTIJUHTIMINE:
Projekteerimise projektijuhtimine (Kohaliku omavalitsuse, ametkondade ja teiste projektiga seotud osapooltega suhtlemine, projekti kooskõlastamine, vajalike taotluste koostamine, EHRi laadimine. Hind ei sisalda võimalikke riigilõive või kooskõlastustasusid)290395690
EHITUSAEGNE PROJEKTEERIJA JÄRELVALVE:
Ehitusaegne projekteerija autori järelvalve 50€0km/tund000
KASUTUSLOA TAOTLEMINE:
(ehitise ülevaatuse akt, teenuse osutajate ja kinnistuomaniku vaheliste veevarustuse, kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo lepingute koopiad, elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt (auditgaasipaigaldise olemasolul – gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt (audit),ehitusjärgne mõõdistus, ehitise geodeetilise mahamärkimise akt, ehitusprojekt, täitedokumendid (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, seadistus- ja katseprotokollid jt.), küttekollete olemasolul korstnapühkija akt, riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus).000
SUMMA KM:TA2760849534310
KM 20%:55216996862
SUMMA KM-GA:33121019441172

Ehituspaketid

TEENUS1.FIBO PLOKK – “Must karp”2.FIBO PLOKK – “Valge karp”3.FIBO PLOKK – “Võtmed kätte”1.AEROC PLOKK – “Must karp”2.AEROC PLOKK – “Valge karp”3.AEROC PLOKK – “Võtmed kätte”
EHITUSTÖÖD:
Telgede mahamärkiminejahjahjahjahjahjah
Vundamendi augu kaevaminejahjahjahjahjahjah
Killustikaluse tegeminejahjahjahjahjahjah
Plaatvundamendi tegemine L-vundamendiplokistjahjahjahjahjahjah
Soojustamine 200mmjahjahjahjahjahjah
Kile paigaldamine ja armeeriminejahjahjahjahjahjah
Kommunikatsioonide vedamine: elekter, vesi, kanalisatsioonjahjahjahjahjahjah
Betoneerimine 100mm, kopteri pindjahjahjahjahjahjah
Välis -ja siseseinte ladumine Fibo 200, Bauroc 300jahjahjahjahjahjah
Vahelae ehitamine 200 prussjahjahjahjahjahjah
Katusesarikate paigaldaminejahjahjahjahjahjah
Katuse hingava aluskatte, tuulutusliistu ja roovi paigaldaminejahjahjahjahjahjah
Avatäidete paigaldaminejahjahjahjahjahjah
Avade ja soonte freesimine kommunikatsioonide vedamisekeijahjaheijahjah
Katuse katte paigaldamineeijahjaheijahjah
Fassaadi soojustamine 150 EPS ja krohvimineeijahjaheijahjah
Akna veeplekkide paigaldamineeijahjaheijahjah
Vihmavee rennide ja torude paigaldamineeijahjaheijahjah
Ventilatsiooni torude vedamineeijahjaheijahjah
Drenaazitorude paigaldamineeijahjaheijahjah
Tagasitäide liiveijahjaheijahjah
Panduse ehitamine unikivieieijaheieijah
Sokliplaadi paigaldamineeijahjaheijahjah
Vee ja kanalisatsiooni torude paigaldaminejahjahjahjahjahjah
Elektri juhtmete vedamineeijahjaheijahjah
Lagede ehitamine kipsplaadisteijahjaheijahjah
Siseseinte krohvimineeijahjaheijahjah
Aknalaudade paigaldamineeijahjaheijahjah
Elektri tooside paigaldamineeijahjaheijahjah
Siseseinte pahteldamineeijahjaheijahjah
Lagede pahteldamineeijahjaheijahjah
Seinte ja lagede kruntimineeijahjaheijahjah
Seinte ja lagede värvimineeieijaheieijah
Lae soojustamineeijahjaheijahjah
Naturaalparketi paigaldamineeieijaheieijah
Siseuste paigaldamineeieijaheieijah
Liistude paigaldamineeieijaheieijah
Märgade ruumide hüdroisolatsiooni paigaldamineeijahjaheijahjah
Plaatimine, vuukimine, silikoonimineeieijaheieijah
Santehnika paigaldamineeieijaheieijah
Elektri pistikupesade, lülitite ja valgustite paigaldamineeijahjaheijahjah
Õhkvesi soojuspumba paigaldamineeijahjaheijahjah
Soojustagastiga ventilatsiooni seadme paigaldamineeijahjaheijahjah
Scroll to Top